Chuyên mục: Thiết kế và quản trị Web

Tự học CSS

Cascading Style Sheets ( viết tắt: CSS) là một công cụ tuyệt vời để trợ giúp công việc dàn trang, thiết kế webcủa bạn. Nó giúp bạn tiết kiệm nhiều …

HTML FORMS

  Tham khảo: http://www.w3schools.com/html/html_forms.asp Thạch Phạm Blog Bài giảng, ví dụ, bài tập Bài tập 7: Thiết kế form như hình vẽ sau: Bài tập 8: Thiết kế form như …

HTML Examples: DIV SPAN

Hôm nay sinh nhật bé Gà vịt tới chúc mừng Thổi nến hát tưng bừng Rồi cùng nhau chia bánh Nhìn sóng vỗ trắng bờ Bé lạ lùng hỏi …
Loading...