Câu hỏi trắc nghiệm môn Kiến trúc máy tính và hệ điều hành

Câu hỏi trắc nghiệm phần kiến trúc máy tính

Câu hỏi trắc nghiệm phần hệ điều hành – 1

Câu hỏi trắc nghiệm phần hệ điều hành – 2

Tài liệu ôn tập xem ở bài trước: http://dailuu.ga/tai-lieu/tl-kien-truc-may-tinh-va-hdh/

 

Leave a Reply

Loading...