Học lập trình STM32F4 DISCOVERY: Bài 4. LCD

Sơ đồ kết nối:

ket-noi-stm32f411-voi-lcd-16x2

image003

Source code STM32F411VETx

Leave a Reply

Loading...