[TL] Kỹ thuật số

CHƯƠNG 1. CÁC HỆ THỐNG SỐ & MÃ CHƯƠNG 2. HÀMLOGIC CHƯƠNG 3. CỔNG LOGIC CHƯƠNG 4. MẠCH TỔ HỢP CHƯƠNG 5. MẠCH TUẦN TỰBÀI TẬP KỸ THUẬT SỐ …

[TL] Kỹ thuật xung số

  CHƯƠNG 1. CÁCHỆ THỐNG SỐ & MÃ CHƯƠNG 2. HÀMLOGIC CHƯƠNG 3. CỔNG LOGIC CHƯƠNG 4. MẠCH TỔ HỢP CHƯƠNG 5. MẠCH TUẦN TỰBÀI TẬP KỸ THUẬT SỐ …

[TL] Thực hành ĐTCB

  Nhiều bạn muốn học nghề “sửa chữa thiết bị phần cứng” như bộ nguồn ATX, monitor CRT, LCD, printer, mainboard, Laptop… nhưng lại không biết gì về điện …

Hello world!

Xin chào các bạn, Tôi là Lưu Văn Đại, tôi sống ở TP Hồ Chí Minh. dailuu.ga (Đại Lưu chấm Ga) là webblog của tôi. dailuu.ga sẽ chia sẻ …
Loading...