HTML: Bài tập tổng hợp thẻ

Thiết kế website có giao diện như hình: SOURCE BÀI TẬP: http://www.mediafire.com/download/3d4wf92f9nwy6r4/Bai_tap_2_Bai_tap_Tong_hop_the.zip Code: <html>     <head>         <title>Bài tập Tổng hợp List, Image, Link, Div, Hr</title>     </head> …

Ví dụ HTML: Chèn video vào tài liệu HTML

<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset=utf-8″ /> <title>Chèn video vào tài liệu HTML</title> </head> <body> <video width=”640″ height=”480″ controls> <source src=”video/Dong_mau_lac_hong.mp4″ type=”video/mp4″> </video> </div> </body> </html>

HTML Examples: DIV SPAN

Hôm nay sinh nhật bé Gà vịt tới chúc mừng Thổi nến hát tưng bừng Rồi cùng nhau chia bánh Nhìn sóng vỗ trắng bờ Bé lạ lùng hỏi …

HTML Table Example

Thiết kế trang web có giao diện như hình vẽ sau: code: <!DOCTYPE html> <html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”> <head> <meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ /> <title>Bài tập về bảng</title> </head> <body> <Font …

Hướng dẫn lập trình STM32F1

http://icviet.vn/bai-hoc/vi-dieu-khien/stm32/stm32f1/ 1. Giới thiệu GPIO        GPIO (General-purpose input/output) hiểu nôm na là đầu vào – đầu ra sử dụng chung. – Đối với các dòng STM32 …

Kit thực hành AVR, 89S

– Bộ thí nghiệm lập trình vi điều khiển MBK-EDU dùng để thực hành cho cả 2 họ vi điều khiển là AVR, 89S – Bộ thí nghiệm lập trình vi …
Loading...