Tự học CSS

Cascading Style Sheets ( viết tắt: CSS) là một công cụ tuyệt vời để trợ giúp công việc dàn trang, thiết kế webcủa bạn. Nó giúp bạn tiết kiệm nhiều …

HTML FORMS

  Tham khảo: http://www.w3schools.com/html/html_forms.asp Thạch Phạm Blog Bài giảng, ví dụ, bài tập Bài tập 7: Thiết kế form như hình vẽ sau: Bài tập 8: Thiết kế form như …

Bài giảng An toàn điện

Đề cương: TT Tên chương 1 Các tai nạn về điện 2 Các khái niệm cơ bản về an toàn điện 3 Phân tích an toàn trong mạng điện …

Từ khoá dùng trong proteus

1. Tụ điện: CAP <giá trị của tụ> hoặc bạn cũng có thể gõ giá trị của tụ thôi cũng được (lưu ý hình ảnh của nó vì rất …
Loading...