Chuyên mục: Máy tính

Tự học CSS

Cascading Style Sheets ( viết tắt: CSS) là một công cụ tuyệt vời để trợ giúp công việc dàn trang, thiết kế webcủa bạn. Nó giúp bạn tiết kiệm nhiều …

HTML FORMS

  Tham khảo: http://www.w3schools.com/html/html_forms.asp Thạch Phạm Blog Bài giảng, ví dụ, bài tập Bài tập 7: Thiết kế form như hình vẽ sau: Bài tập 8: Thiết kế form như …

Từ khoá dùng trong proteus

1. Tụ điện: CAP <giá trị của tụ> hoặc bạn cũng có thể gõ giá trị của tụ thôi cũng được (lưu ý hình ảnh của nó vì rất …

HTML Examples: DIV SPAN

Hôm nay sinh nhật bé Gà vịt tới chúc mừng Thổi nến hát tưng bừng Rồi cùng nhau chia bánh Nhìn sóng vỗ trắng bờ Bé lạ lùng hỏi …
Loading...