Chuyên mục: Điện tử

Hướng dẫn lập trình STM32F1

http://icviet.vn/bai-hoc/vi-dieu-khien/stm32/stm32f1/ 1. Giới thiệu GPIO        GPIO (General-purpose input/output) hiểu nôm na là đầu vào – đầu ra sử dụng chung. – Đối với các dòng STM32 …

Kit thực hành AVR, 89S

– Bộ thí nghiệm lập trình vi điều khiển MBK-EDU dùng để thực hành cho cả 2 họ vi điều khiển là AVR, 89S – Bộ thí nghiệm lập trình vi …
Loading...